Facebook

Oplocení proti vlkům

Návrat vlků do české krajiny je realitou, se kterou se nyní musí naše společnost vyrovnat. Doufejme, že se najde kompromisní cesta mezi potřebami volně žijících predátorů reprezentovanými ochránci přírody a zájmy chovatelů, pro které jejich přítomnost v krajině představuje ohrožení nebo minimálně narušení jejich podnikatelské činnosti.

 

oplocení proti vlkům

 

Souhrn základních informací vztahujících se k možné konstrukci oplocení stáda ovcí nebo skotu proti vlkům vybrané z publikací v zemích, kde se vlci vyskytují dlouhodobě:

 • Vlk nemá problém přeskočit relativně vysoké oplocení, ale prý to běžně nedělá. Spíše má tendenci zkusit se podhrabat.
 • Obecně se za bezpečné oplocení považuje výška 240 cm.
  Pro místa oplocení s požadavkem na vyšší ochranu (zimoviště, místo bahnění, jehňata) se uvažuje o výšce 160 cm – 180 cm.
  Běžné oplocení by mělo mít výšku nejlépe alespoň 140 cm, minimálně 120 cm. Pokud se prokáže, že vlci toto oplocení často přeskakují, potom se doporučuje přidat řadu vizuálně výrazné pásky dalších 20 cm – 30 cm nad základní plot.
 • Materiál pro konstrukci trvalého oplocení musí splňovat vysoké nároky na pevnost materiálu.
  Doporučuje se používat víceřadé oplocení z hladkého drátu nebo pletivo z vysokopevnostního drátu, protože obyčejný drát vlk roztrhá.
 • Při použití elektrického ohradníku je třeba zajistit jeho maximální účinnost použitím výkonného zdroje impulsů. Nejlépe 4 – 5 kV na vodiči od prvního dne instalace. Čím účinnější je první šok, tím lépe si ho vlk zapamatuje.
  Pro predátora musí platit pravidlo: pokus o útok na zvíře v ohradě = nepříjemná bolest.
 • Organizace zabývající se ochranou vlků doporučují použití zradidlového ohradníku
  (tzv. fladry = zavěšené fáborky, vlaječky, pentle délky min. 40 cm upevněné ve vzdálenosti cca 50 cm na pevném nebo vodivém lanku) z důvodu optického a pohybem odstrašujícího účinku. Systém lze doplnit ještě elektrickým ohradníkem.
  Nevýhodou tohoto systému je jeho poměrná náročnost na pořízení a údržbu, nehledě na to, že si vlci na něj během 1 – 2 měsíců zvyknou. Jeho instalace má význam spíše v systémech mobilního oplocení na zabezpečení míst s vyšší koncentrací zvířat  (košáry apod.), kdy se tento typ ohradníku pohybuje spolu se stádem.

 

 

oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům

 

Podpora chovatelů z fondů Agentury ochrany přírody

Za účelem kompenzace dopadů způsobených aktivitou vlků vyčlenila Agentury pro ochranu přírody prostředky, které by měly sloužit na zlepšení ochrany stád formou vhodného oplocení, pořízení elektrického ohradníku nebo na pořízení pasteveckého psa. Podrobnější informace lze najít na stránkách AOPK ČR http://www.ochranaprirody.cz/ nebo přímo na odkazu https://www.navratvlku.cz/. Zde naleznete podrobnosti pro získání dotace včetně vzoru žádosti.

 

 

1/ trvalé oplocení pro běžné oplocení pozemků, doporučeno v kombinaci s elektrickým ohradníkem

 • výška plotu alespoň 120 cm, lépe 140 cm
 • pro víceřadé oplocení z drátu min. 5 řad optimálně 7 - 9 řad podle výšky oplocení
 • důležitý je první vodivý drát nízko u země, protože vlci mají tendenci se také podhrabat
 • první drát musí být dostatečně napnutý, aby ho nemohli nadzvednout, pozor na  kopírování terénu
 • pro ještě lepší zabezpečení oplocení z drátu nebo z pletiva (oko 15x15cm) je vhodné instalovat jeden předřazený vodič 20 cm před   plot směrem k vlkům cca 15 cm nad zemí proti podhrabávání
 • pletivo i drát pevnostní, protože obyčejný drát vlk roztrhá

 

 1. Příklad realizace trvalého elektrického oplocení  (celkem 130cm, vodiče 20/40/60/80/105/130)
 2. Schéma konstrukce trvalého oplocení z vysokopevnostního pletiva doplněného o elektrický ohradník   
 3. Obrázek realizace oplocení celkové výšky 140cm z vysokopevnostního pletiva výšky 80cm doplněné o elektrický ohradník včetně předřazeného vodiče 
 4. Příklad zabezpečení vstupní brány pomocí elektrického ohradníku

1)

2)

3)

4)

oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům

 

Námi realizovaná opevná ohrada proti vlkům

oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům
  oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům  

 

Více informací o realizacích pevných oplocení naleznete ZDE.

 

2/ mobilní elektrické oplocení pastviny

 •  oplocení výšky 120 cm složené z plastových stojek s alespoň 5 řadami vodiče nebo vodivou sítí výšky 120cm. Velmi vhodná je i varianta sítě výšky 90 cm s prodlouženými stojkami na doplnění vodivé pásky na požadovaných 120 cm.
 • rozteč vodičů např.  20/40/65/90/120 cm
 • výkonný zdroj impulsů pro elektrický ohradník, dobře uzemněný s dostatečnou kapacitou baterie, případně doplněný o solární panel pro dobíjení baterie v situaci, kdy je pastvina mimo dosah  elektrické sítě 230V

 

 

oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům oplocení proti vlkům

 

Mobilní síť proti vlkům můžete zakoupit v našem eshopu ZDE.

 

Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení