Facebook

Doprava a platby

Manipulační poplatek - ceny poštovného, balného a dopravy

Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby GEIS. Pokud je skladem do 3 dnů, pokud zboží není skladem do dvou týdnů nebo dle dohody. Zboží je zasíláno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Maximální váha balíku je 30kg, balíky těžší než 30kg jsou řešeny individuálně a cena přepravy je dle dohody. Manipulační poplatek za dodání objednaného zboží na dobírku je 158,- Kč s DPH, při platbě předem je 121,- Kč s DPH. Manipulační poplatek (poštovné) je splatný spolu s úhradou kupní ceny za zboží při dodání zboží, není-li dohodnuto jinak. Dle požadavků zákazníka lze dodat zboží i do jiných států, kdy výše poštovného v tomto případě bude upřesněna dle ceny dopravy.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží. Použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly, užité pro přepravu zboží, jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Kupující podnikatel je povinen prohlédnout zboží podle možnosti co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně a případné poškození zboží uplatnit u prodávajícího do 24 hod od převzetí zboží. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup doporučen s ohledem na předcházení případným problémům spojených s pozdější reklamací stavu dodávky.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu § 616 o. z. Při rozporu dodaného zboží s kupní smlouvou má kupující nároky vůči prodávajícímu ve smyslu § 616 o. z.

 

 

Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit hotově při převzetí zboží v sídle firmy prodávajícího, hotově při převzetí zboží na dobírku nebo bezhotovostním převodem předem na základě zálohové (proforma) faktury, zboží bude odesláno až po připsání částky na účet prodávajícího.

Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení