Facebook

Reklamační podmínky

Reklamace v Eshop.Agrotrans.cz - stručný návod

Odeslání reklamace
Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno REKLAMACE. Balík musí obsahovat doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji.

Průběh reklamace
O průběhu reklamace budete informováni emaily, které Vás upozorní na to, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. 

Kontakty
Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně Vašeho problému nebo dotazu na reklamační proces.

Doručovací adresa
AGROTRANS spol. s r.o.
Horní Sytová 101
512 41 Víchová nad Jizerou

eshop@agrotrans.cz
+420 737 480 736 Co dělat když?

Dodávka zboží nesouhlasí s nákupním dokladem (obdrželi jste jiné zboží, v dodávce něco chybí)
Kontaktujte nás prosím emailem na eshop@agrotrans.cz, kde uveďte číslo nákupního dokladu, své jméno, přímý kontakt na Vás a popis problému s dodaným zbožím. V pracovní dny Vás budeme kontaktovat nejpozději následující pracovní den.

Dodávka je mechanicky poškozena (zjistíte mechanické poškození některého z produktů)
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, příp. poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud zjistíte poškození zásilky až po odjezdu dopravce, je nutné reklamaci uplatnit u dopravce a oznámit nám podrobnosti emailem na eshop@agrotrans.cz (uveďte číslo nákupního dokladu, co konkrétně není v pořádku a kontakt přímo na sebe). Náš pracovník vyřizující škody Vás bude kontaktovat.

Zboží jste si vyzvedli osobně a přesto jste doma zjistili, že je mechanicky poškozené
Bohužel i to se může stát. Abychom Však mohli takovouto reklamaci řešit, je bezpodmínečně nutné oznámit tuto skutečnost písemně emailem na eshop@agrotrans.cz nebo telefonicky na číslo +420 737 480 736 a to tentýž pracovní den. Na pozdější reklamace bohužel nemůže být brán zřetel. Zboží nesmí být použité – po použití (montáži, sestavení dílu dohromady atd.) bude postupováno dle reklamačního řádu, kde může být reklamace zamítnuta.Upozornění

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Agrotrans s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem). O průběhu reklamace budete informováni emailem nebo telefonicky o tom, že Vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, že Vám byla odeslána či že si ji máte možnost vyzvednout v naší pracovní době v provozovně Horní Sytová 101, 512 41, Víchová nad Jizerou.

Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení