Facebook

O firmě AGROTRANS s.r.o.

Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat

Firma AGROTRANS spol s.r.o. působí od roku 1993 v oblasti obchodu a služeb pro pastevní chov hospodářských zvířat v široké škále činností.

Spojením našich znalostí pastevních systémů a používaných technologií původem z Nového Zélandu a dalších zemí s tradicí volného pobytu zvířat pod širým nebem se zkušenostmi českých a moravských chovatelů z horských a podhorských oblastí republiky vznikl doporučovaný systém výstavby trvalých i dočasných oplocení doplněný potřebným technologickým vybavením pastvin, lehkých přístřešků a nezateplených stájí pro chov především masného skotu, ale i ostatních, nejen hospodářských zvířat.

V dnešní, pro každého zemědělce ekonomicky těžké době, ať již hospodaří v níže položených oblastech nebo na vrchovinách či v horách, je zavádění a rozšiřování pastevního odchovu mladých a chovu dospělých zvířat ekonomicky výhodným řešením.

Současnému trendu snižování všech výrobních a režijních nákladů se přizpůsobujeme i v naší firmě.

Obchodní činnost firmy nyní řídíme z centrálního střediska v Horní Sytové u Jilemnice, kde máme dostatečné skladovací a odbavovací kapacity pro všechny obory naší činnosti.

Po vstupu ČR do EU se zjednodušilo odbavování zahraničních dodávek zboží a prohloubili jsme spolupráci přímo s výrobci, čímž se nám podařilo udržet většinu cen navzdory stoupajícím vstupům do výroby.

Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení