Facebook

Změna - ČIPY pro export

03.06.2021
 

Vážení chovatelé ovcí a koz.

V minulých letech jste u naší firmy objednávali elektronické ušní známky určené pro export ovcí. Protože v dubnu 2021 došlo ke změně struktury čísla uvedeného na elektronické známce s čipem, dovolujeme si shrnout základní informace, které se uvedené problematiky týkají.

Cituji informaci zveřejněnou na stránkách ČMSCH : V souladu s Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec”, které nabývá účinnosti od 21.4.2021, nelze již pro označení ovcí a koz k exportu objednat terčíkové ušní známky s čipem, které NEOBSAHUJÍ v čipu identifikační číslo zvířete.

Od 21.4.2021 musí všechny čipové identifikátory obsahovat ušní číslo zvířete.

Po tomto datu je třeba před vlastním exportem zvířat objednat potisk a naprogramování elektronické ušní známky s konkrétním číslem zvířete, které odpovídá centrální evidenci zvířat, tj. číslem uvedeným na plastové vizuální známce.

Elektronická ušní známka pro export zvířete bude vydána jako duplikát k této vizuální známce. Stejně jako v minulosti je třeba objednávku na elektronické ušní známky zaslat na ČMSCH a.s. Hradištko.

Základní kroky pro vyplnění formuláře objednávky:

 https://www.cmsch.cz/tiskopisy,-dokumenty/#317 

zvolte formulář ČIPY - Duplikáty ovce - objednávka 

Duplikát může být vystaven pouze zvířatům zapsaným v ústřední evidenci evidovaných na konkrétním hospodářství žadatele.

  1. Uveďte Vaši fakturační adresu. Čipy je oprávněn objednat pouze majitel hospodářství uvedeného na tiskopisu. Uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování objednávky a datum jejího vyhotovení.
  2. Zapište osmimístné číslo hospodářství.
  3. Křížkem označte dodavatele – křížkem označte firmu AGROTRANS. Jednomu zvířeti lze jako duplikát objednat jeden kus čipu.
  4. Číslo zvířete uvádějte včetně kódu země a kodexu (např. CZ 12345 072). Pokud žádáte o duplikát pro zvíře dovezené ze země EU, které má původní číslo přidělené v zemi jeho původu, napište do objednávky maximálně patnáctimístný kód (2 znaky kódového označení země původu + 13 znaků).
 Obdobně lze elektronické známky objednat prostřednictvím přístupu na Portál farmáře.
Pokud máte zájem o dodávku elektronické známky od firmy AGROTRANS, objednávejte prosím známky z volby:

IZR > ELEKTRONICKÁ HLÁŠENÍ A OBJEDNÁVKY > ZNÁMKY > DUPLIKÁTY ZNÁMEK – OVCE 

a v sekci známky zadejte jako „typ UZ“ volbu typu známky „U“
 

Chtěli bychom Vás, jako naše zákazníky požádat, o včasné objednání elektronických známek s dostatečným předstihem. Jedná se o individuální výrobu, která vyžaduje určitý čas na zpracování a dodání potištěných známek s čipem na Vaši adresu.

Aktuálně realizujeme instalaci nového zařízení pro potisk a programovaní ušních známek, abychom byli schopni reagovat na Vaše objednávky v co nejkratším termínu.

Změna systému značení ušních známek přináší bohužel i zvýšené náklady při jejich výrobě a expedici. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni přistoupit k úpravě ceny námi dodávaných elektronických ušních známek pro ovce.

Od 1.6.2021 stanovujeme cenu za 1 potištěný a naprogramovaný pár /jedna čipová kompletní známka = kulatý terčík s čipem + kulatý protikus s trnem / na: 49,- Kč bez DPH / 59,29 Kč s DPH.

Děkujeme za Vaše pochopení a trpělivost se zaváděním nového systému značení, kdy se všichni pouze přizpůsobujeme předpisům platným v rámci celé Evropské unie.

Budeme se těšit na další spolupráci s Vámi chovateli a jsme připraveni i nadále řešit Vaše požadavky.

Ing. Pavel Žďárský
jednatel
 
 
V Horní Sytové 3.6.2021
 

Tento e-mail je obchodním sdělením odeslaným na emailovou adresu na základě uděleného souhlasu při registraci nebo přihlášení k odběru newslettru na stránkách http://eshop.agrotrans.cz

Odesílatelem tohoto obchodního sdělení je AGROTRANS spol. s r.o. Vítkovice v Krkonoších
Horní Sytová 101, 512 41 Víchová nad Jizerou, IČO: 49814974,
email: eshop@agrotrans.cz, telefon: +420 481 541 633, mobil: +420 739 660 878, +420 737 480 736
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen vyhrazena.

 Pokud si nepřejete tyto obchodní sdělení dostávat, můžete se odhlásit z jejich odběru kliknutím na tento odkaz.

 

Prezentace Firmy Eshop Firmy Realizace oplocení